Köpvillkor

1. Begagnade mobiler

1.1 Garanti på begagnade mobiler

Vi ger alltid en 3 månaders garanti på alla mobiltelefoner, batterier och andra produkter. Fel som upptäcks i produkten repareras av oss.

I garantivillkoren anges separat de delar av produkten, apparaten, telefonen eller delar av dem som inte omfattas av vår garanti.

Villkoren för vår 3 månaders garanti är fastställda av oss och finns angivna i villkoren nedan. Alla våra produkter omfattas av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.

Vår garanti giltighetstid är 3 månader, räknat från inköpsdagen eller när du tagit emot varan. Garantins giltighetsområde är hela Sverige.

Vår garanti omfattas av följande tjänster

  • Garanterat snabbt underhåll. Efter att vi tagit emot telefonen/apparaten påbörjar vi underhållsprocessen inom ett dygn.
  • Kostnadsfri bestämning av skador. Alla våra kunder får en kostnadsfri bestämning av skador oberoende om apparaten ifråga omfattas av vår ansvar för fel.
  • Gratis lånetelefon under reparationstiden (gäller endast i vår butik i Malmö). Vi beviljar en lånetelefon under reparationstiden på begäran. Kunden ansvarar för att hålla lånetelefonen i det skick som den var då den mottogs. Lånetelefonen ska återlämnas då kunden får tillbaka sin reparerade telefon.
  • Byte av telefon. Om vi inte kan reparera produkten, försöker vi ersätta apparaten med en motsvarande apparat.

Om det är sannolikt att felet i apparaten beror på skada orsakad av Kunden, ansvarar vi inte för felet. En sådan skada kan till exempel vara att apparaten skadats fysiskt, behandling som inte motsvarar det som anges i bruksanvisningen eller annan vårdslöshet.

 

2. Mobilreparation

2.1 Garanti på mobilreparation

Garantitid är 3 månader på arbete och reservdelar. Garantin täcker eventuella fel som uppstår på enheten i samband med reparationen eller om delen som vi bytt ut på din enhet ej fungerar korrekt. Garantin täcks inte om du tappat din iPhone, Samsung, Huawei etc och funktionen blir nedsatt. Då räknas garantitiden som förbrukad.

Följande villkor måste upprätthållas för att din garanti hos oss ska gälla:

  • Inköpskvittot måste kunna uppvisas (kontoutdrag från bank gäller inte som kvitto). Därför är det väldigt viktigt att du alltid sparar ditt kvitto om du vill att garantin ska gälla.
  • Fel som uppkommer efter reparationen får inte orsakas av handhavandefel, det vill säga när du själv är orsaken till det uppkomna felet. Sprickor och vattenskador är exempel på sådant som inte täcks av vår garanti då dessa räknas som handhavandefel.
  • Felet ska vara på den del som vi reparerat. Det vill säga att om vi till exempel har bytt skärmen på din mobil gäller vår garanti enbart för skärmbyte.

2.2 Data som förloras vi mobilrepartion

Du bör alltid säkerhetskopiera din mobil innan du lämnar in den för reparation. Vi tar inget ansvar för innehåll eller annat i mobiltelefonen som kan påverkas vid reparation.

2.3 Om mobiltelefonen går sönder under reparationen

Om din mobil går sönder under reparation och vi inte kan lösa problemet kommer vi att ersätta den med en likvärdig telefon. Väntetiden på att få denna kan bli upp till fyra veckor.